polski Polska   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal Sobota - 29 stycznia 2022 Franciszka, Konstancji, Salomei     "Człowiek stosując przemoc jest większym niewolnikiem od tego, który cierpi z jej powodu" - Lew Tołstoj  
 Wyszukiwarka


Szukaj wg branz
Dodaj wpis
 Wiadomości
2021-12-04 Trwają pracę nad ustawą o sędziach pokoju. Niektóre kwestie wymagają dopracowania

Sejm skierował do dalszych prac w komisji prezydenckie projekty zakładające wprowadzenie sądów pokoju. Posłowie w głosowaniu nie poparli wniosku Koalicji Obywatelskiej o odrzucenie ich już w pierwszym czytaniu.


Utworzenie sądów pokoju to jeden z najważniejszych postulatów Kukiz’15. Współpraca Pawła Kukiza z prezydentem Andrzejem Dudą zaowocowała powołaniem specjalnego zespołu, który przygotował projekt ustawy. Jego szczegóły w Sejmie przedstawił prezydencki doradca Paweł Mucha. Sądy pokoju mają rozstrzygać drobne sprawy wykroczeniowe i wybrane występki.– Między innymi takie jak: prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego czy prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień w zakazie, zakłócanie miru domowego, rozpijanie małoletniego, napaść z powodu ksenofobii, rasizmu lub nietolerancji religijnej – tłumaczył.Do sądów pokoju trafić mają także sprawy cywilne.– W sprawach cywilnych do właściwości sądów pokoju będą należały sprawy o zawezwanie do próby ugodowej, o alimenty oraz rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przepis szczególny tak stanowi – wyjaśnił doradca prezydenta RP.Według założeń ustawy, sędzia pokoju będzie wybierany na jedną sześcioletnią kadencję. Będzie musiał mieć wykształcenie prawnicze i co najmniej trzyletnie doświadczanie. Warunkiem będzie też obywatelstwo polskie i wiek między 29. a 70. rokiem życia. Prawnik Iwona Tworzydło-Woźniak ma wątpliwości, czy takie wymagania wystarczą.– Z całą pewnością staż trzyletni bez konieczności zdania egzaminu, bez konieczności odbycia aplikacji sędziowskiej nie jest adekwatny do wiedzy i praktyki sędziowskiej, którą nabywają kandydaci na sędziów rejonowych – zwróciła uwagę prawnik.Prezydencki projekt krytykuje opozycja, która w sejmie przedstawiła własne propozycje ustawowe dotyczące sędziów pokoju.– Proponuje się, aby sądy pokoju stanowiły czwarty – obok sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych – element sądownictwa powszechnego usytuowany najniżej w tej hierarchii. Proponuje się, aby kandydaci na sędziów pokoju byli wybierani w wyborach powszechnych na poziomie jednostek samorządu terytorialnego – mówił poseł PSL Krzysztof Paszyk.


– Proponujemy, żeby wyłanianie sędziów pokoju odbywało się z udziałem społeczności lokalnych, czyli mieszkańców, którzy popierają danego kandydata. Ten wybór miałby się dokonywać przez rady gmin – doprecyzowała poseł Anna Maria Żukowska z Lewicy.Projekty zgłoszone przez opozycję wraz z prezydenckimi propozycjami trafiły do sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Zdaniem prawnika Stanisława Zapotocznego, ustanowienie sędziów pokoju może przyspieszyć procedury sądowe i rozstrzyganie małych spraw.– Obecne działania być może będą miały pozytywny skutek tam, gdzie odciąży się sędziów, którzy mają tych spraw dużo, a dociąży tych, którzy spraw mają czasami wielokrotnie mniej. Wówczas jest szansa, że będzie przyspieszenie postępowania – zaznaczył prawnik.Równolegle Ministerstwo Sprawiedliwości wychodzi z własnym projektem dotyczącym spłaszczenia struktury sądownictwa. Zakłada on ponadto zmiany w statusie sędziów oraz sposobie ich delegowania. Propozycje są kolejnym etapem reformy wymiaru sprawiedliwości. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego powinny być skorelowane z prezydenckim projektem o sędziach pokoju.– Żeby nie było tak, że z jednej strony spłaszczamy strukturę, z drugiej strony wprowadzamy kolejne stopnie sędziowskie, czy kolejne struktury sądów i zamiast przyspieszyć oraz usprawnić postępowanie, możemy doprowadzić do jakichś opóźnień – zwrócił uwagę wiceminister.Prezydencki projekt dotyczące sędziów pokoju jest ciekawym rozwiązaniem, jednak wymaga pewnej rozwagi. Jak mówił Marcin Romanowski, warto pochylić się nad poszczególnymi rozwiązaniami.– Chociażby pytanie, czy rzeczywiście sprawy wykroczeniowe powinny trafiać do sądów pokoju, czy nie tylko drobne sprawy cywilnoprawne, kwestie związane na przykład z koniecznością opinii biegłego. Również można mieć też pewne wątpliwości co do spraw alimentacyjnych, bo przecież proponujemy alimenty natychmiastowe – wskazywał wiceszef resortu sprawiedliwości.Projekty ustaw sądowych zaprezentowane przez ministra sprawiedliwości są obecnie w trakcie opiniowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


TV Trwam News


Żródło: radiomaryja.pl,

mj©Wszelkie prawa zastrzeone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP