polski Polska   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal Sobota - 29 stycznia 2022 Franciszka, Konstancji, Salomei     "Człowiek stosując przemoc jest większym niewolnikiem od tego, który cierpi z jej powodu" - Lew Tołstoj  
 Wyszukiwarka


Szukaj wg branz
Dodaj wpis
 Wiadomości
2021-12-02 Ofiarom przemocy udzielana jest odpowiednia pomoc, dzięki funkcjonowaniu ustawy antyprzemocowej

Mija rok od wejścia w życie ustawy antyprzemocowej. Dzięki nowym przepisom sprawcy przemocy domowej są natychmiast izolowani, a ofiarom przemocy udzielana jest odpowiednia pomoc.


Rok temu weszła w życie przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawa antyprzemocowa. Projekt zakłada pomoc ofiarom przemocy domowej poprzez usprawnienie mechanizmu natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy.– W stosunku do 3200 osób wydano zakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do tego mieszkania i jego najbliższego otoczenia – informuje wiceminister sprawiedliwości, Marcin Romanowski.Nakaz taki mogą wydać zarówno funkcjonariusze policji, jak i Żandarmerii Wojskowej.– Nakaz wydawany jest natychmiastowo i obowiązuje na 14 dni. W tym czasie taka osoba poszkodowana może złożyć wniosek do sądu, aby nakaz  przedłużyć – mówi Marcin Romanowski.Rozwiązanie realnie pomaga ofiarom przemocy domowej – zaznacza podkom. Karina Kamińska z Komendy Głównej Policji w Gdańsku.– W ciągu 14 dni ofiara przemocy ma czas na skorzystanie z oferowanych pomocy, np. w miejskich ośrodkach pomocy społecznej, jak również uwolnienia się od toksycznego związku – zaznacza podkom. Karina Kamińska.Gdańscy policjanci tylko od początku roku sporządzili 2,5 tys. niebieskich kart. Apelują też do świadków przemocy w domach o odpowiednią reakcję.– Pamiętajmy, że jeśli jesteśmy świadkami przemocy, reagujmy, nie bądźmy obojętni. Przemoc nie jest jednorazowym incydentem. Ona zwykle się powtarza i często też prowadzi do tragedii – mówi podkom. Karina Kaminska.Resort Sprawiedliwości pracuje nad dalszymi rozwiązaniami, które mają chronić ofiary przemocy domowej. W przygotowywanym projekcie ustawy MS chce wprowadzić zakaz zbliżania się do ofiary przemocy domowej, zakaz kontaktu z nią oraz zakaz wstępu w określone miejsca, w których przebywa była ofiara.


TV Trwam News


Żródło: radiomaryja.pl, 30

mj©Wszelkie prawa zastrzeone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP